REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.francuskiespecjaly.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

III. ZASADY PŁATNOŚCI

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

V. REKLAMACJE

VI. DANE OSOBOWE

UWAGI KOŃCOWE


Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

załącznik o odstąpieniu od umowy